LOGO

Databeskyttelse

Et par indledende bemærkninger om beskyttelse af persondata

Ansvar for databehandling i forbindelse med vores hjemmeside:

ALDI Danmark ApS
Herstedøstervej 27-29, bygning C
2620 Albertslund

Henvendelse til den ansvarlige for databeskyttelse kan ske via mail hans-erik.hansen@aldi.dk eller pr. brev til

ALDI Danmark ApS, att: Hans Erik Hansen, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund.

Retsgrundlaget

Elektronisk behandling af personoplysninger er omfattet af persondataloven. Det er som hovedregel data, som er relateret til fysiske personer, som er beskyttet af denne lov. Data fra juridiske personer er som hovedregel ikke omfattet af denne beskyttelse. Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person, det vil sige enhver oplysning, som kan henføres til din person (f.eks. dit navn, dit telefonnummer eller din mailadresse). Informationer, som ikke kan bringes i direkte relation med din faktiske identitet (som for eksempel varer, der vises på en website), er ikke omfattet.

Vores behandling af dine personlige data foregår enten på grundlag af et givet samtykke ((art. 6, afs. 1 lit. A) GDPR) til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (art. 6, afs. 1 lit B) GDPR), til opfyldelse af en juridisk forpligtelse fra vores side (art. 6, afs. 1 lit. C) GDPR) eller til beskyttelse af vore legitime interesser (art. 6, afs. 1 lit. F) GDPR).

Videregivelse af dine personlige oplysninger til tredjepart

Dine data bliver ikke videregivet til tredjepart med henblik på reklame (tredjepart i denne henseende er ALDI Nord-koncernens selskaber).

Tredjepart vil kun modtage dine personlige oplysninger fra os på den måde, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

Hvad sker der, når du bruger vores hjemmeside?

Hver gang, du besøger vores website, dvs. hver gang, du åbner en fil eller forsøger at åbne en fil på denne server, lagres data herom i en protokolfil (logfil). (Logfile).

Følgende datasæt lagres i forbindelse med hvert kald:

 • IP-adresse
 • Navn på den kaldte fil
 • Dato og klokkeslæt for kaldet
 • Mængden af overført data
 • Meddelelse, om kaldet lykkedes
 • Meddelelse, hvorfor et kald i givet fald er mislykkedes
 • Din computers driftssystem og browsersoftware
 • Skærmopløsning
 • Browsersprog
 • Farvedybde
 • Browser-Plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader osv.)
 • Samt den Website, hvorfra du besøger os.

De indsamlede datasæt gemmes til brug for statistiske formål i logfiles og slettes efter den statistiske analyse. Vi kan ikke henføre de gemte data til dig. Vi giver heller ikke data videre til tredjemand. Kun ved krænkelse af vores rettigheder forbeholder vi os ret til at videregive enkelte datasæt til de relevante myndigheder for at foranledige krænkelsen forfulgt.

Databehandlingen er baseret på art. 15 af den tyske telemedielov og art. 6 afs. 1 lit f) GDPR for at optimere vores hjemmesidetilbud.

Brugen af cookies og local storage

På vores website gør vi brug af såkaldte "cookies" for at kunne tilbyde dig maksimal brugervenlighed og for også fremadrettet at kunne tilbyde dig et tiltalende online-tilbud.

Cookies er tekstfiler, som browseren gemmer på din computer, og som indeholder informationer om din brug af vores website. Vi anvender cookies for eksempel for midlertidigt at gemme, hvilke varer du har tilføjet på din virtuelle indkøbsliste. Indkøbslisten bevares derved, selvom popup-vinduet lukkes. Denne midlertidige cookie bortfalder efter 24 timer. Andre cookies anvender vi til statistiske formål. Disse forbliver varigt på din computer, såfremt du ikke sletter dem. Ved hjælp af disse cookies indsamles ikke nogle personoplysninger.

I standardindstillingen accepterer din browser cookies, således at du ikke behøver at foretage specielle indstillinger for at kunne gemme cookies på din computer. Hvis du ønsker at slå cookies fra, kan du finde yderligere informationer herom i hjælpemenuen til din browser. Vær dog venligst opmærksom på, at brug af vores website, kan blive begrænset, når cookies er slået fra. Vi anbefaler at acceptere brug af cookies, da vores website ellers eventuelt ikke fungerer optimalt.

Hvornår og hvordan indsamler, behandler og bruger vi dine data?

Personoplysninger indsamles kun, hvis du giver os oplysningerne på eget initiativ - f.eks. i forbindelse med en registrering (fx nyhedsbrev), på baggrund af en henvendelse via kontaktsiden eller i din onlineansøgning. I disse tilfælde er databehandlingen baseret på art. 6 afn. 1 lit a), b) c) eller f) GDPR.

Dine oplysninger sendes krypteret. Dette beskytter kommunikationen mellem dig og vores webserver og hjælper med at forebygge datamisbrug (aflytning) fra tredjemands side. Til kryptering anvender vi SSL (Secure Socket Layer), et anerkendt og udbredt system på internettet, som f.eks. også anvendes af banker og online-butikker for samhandel via internettet, og som anses som værende sikkert i den til enhver tid gældende version. Kontaktforespørgsler vedrørende fast ejendom er undtaget af krypteringen.

Alle personoplysninger i forbindelse med vores website indhentes, behandles og anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger kun til de af dig efterspurgte serviceydelser og til bearbejdning af dine forespørgsler. I forbindelse med bearbejdningen af dine forespørgsler og din anvendelse af vores ydelser, bruger vi underleverandører. Disse underleverandører er kontraktligt forpligtet til at overholde nærværende databeskyttelseserklæring.

Behandling og anvendelse af dine personoplysninger til rådgivnings-, reklame- og markedsforskningsformål ud over de oven for anførte formål foretages ikke af ALDI.

    Nyhedsbrev: Ved afbestilling ved hjælp af single opt-out sker der samtidig en sletning af e-mail-adressen fra abonnementdatabasen.

    Påmindelsesservice: ALDI bruger double-opt-in-fremgangsmåden til påmindelsesservicen. Få minutter efter tilmelding modtager du en mail med bekræftelseslink. Først efter bekræftelse (klik på linket), vil du blive registreret i mailinglisten til ALDI-påmindelsesservicen, og du vil automatisk modtage påmindelsen. Ved afbestilling ved hjælp af single opt-out sker der samtidig en sletning af e-mail-adressen fra abonnementdatabasen.

    Kundemails: De sendte kundemails stilles til rådighed for regionalselskaberne, der opbevarer dem i postkassen 'Kundekontakt', hvorefter de efter 45 dage slettes. Desuden kan henvendelser også videresendes til ALDI Danmark. For eksempel til afdelingerne CR eller HR. Forespørgslerne gemmes i postkassen 'Kundekontakt' og slettes herfra efter 45 dage.

    Anbefalingsservice: Brugerens e-mail client åbnes kun, der sker ingen datalagring af ALDI.

    ALDI App: UDID'erne fra mobile enheder slettes, når kunden ikke længere bruger meddelelsesfunktionen. Logfilerne gemmes eller slettes som følger: På caching-webserverne gemmes logfilerne lokalt i 10 dage og på apache-webserverne i 45 dage, hvorefter de slettes.

    Ansøgninger: Se afsnit "Hvad sker der med dine personlige data fra din onlineansøgning"

Adobe Analytics:

På denne hjemmeside anvendes webanalyseværktøjet Adobe Analytics.

Adobe Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstdata, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. Ud fra disse data kan der dannes brugerprofiler under et pseudonym. De informationer, der genereres via cookies, bliver normalt overført til en af Adobes servere i USA og gemt der. Da vi har aktiveret IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, sørger serverindstillingen for at IP-adressen bliver anonymiseret før geolokaliseringen finder sted. Derved bliver det sidste oktet i IP-adressen erstattet med nuller. Før de informationer, der indsamles via cookies, bliver gemt, erstattes IP-adressen af enkelte generiske IP-adresser.

Adobe vil bruge disse informationer til at analysere brugen af hjemmesiden, sammensætte rapporter om websiteaktiviteterne og yderligere analysere websitebrugen og de tjenesteydelser der er forbundet med internetbrugen.

Du kan forhindre cookies i at blive gemt ved at ændre på indstillingerne i din internetbrowser og dermed forhindre anvendelsen af Adobe Analytics. Bemærk, at du i så fald ikke vil kunne bruge alle funktioner på hjemmesiden i fuld udstrækning.

Hvordan kan du få information om ALDIs tilbud?

ALDI nyhedsbrev

Vi orienterer dig gerne løbende om vores aktuelle tilbud pr. e-mail. Til dette formål kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Herved registrerer vi din mail-adresse til brug for forsendelsen. Din mailadresse videregives selvfølgelig ikke til tredjemand. Du kan til enhver tid afbestille nyhedsbrevet.

I dette tilfælde er databehandlingen baseret på art. 6, afs. 1 lit a) GDPR.

Anbefaling af aktionsvarer pr. e-mail

Vores kunder kan pr. e-mail anbefale aktionsvarer fra ALDIs aktuelle varetilbud til andre. Deres e-mailadresser, deres navne samt modtagernes e-mail-adresser gemmes udelukkende i forbindelse med overførsel af data for at informere modtageren om, hvem afsenderen er hhv. for at kunne give meddelelse i tilfælde af fejl ved fremsendelsen. I dette tilfælde er databehandlingen baseret på art. 6, afs. 1 lit a) og f) GDPR, især i tilfælde af løsning af transmissionsfejl.

Vær venligst opmærksom på, at uopfordret fremsendelse af en anbefaling til tredjemand kan blive opfattet som forstyrrende. Du må kun anvende dette tilbud til anbefalinger, når du ved eller med sikkerhed kan gå ud fra, at modtagerener indforstået med at få tilsendt anbefalingen.

Sikker anvendelse af vores „service"

Nogle steder på vores website sender vi dig via vores „online-services" videre til de pågældende websites hos vores samarbejdspartnere. For at kunne bearbejde dine forespørgsler og bestillinger sendes du videre til vores samarbejdspartneres internetsider. Vi fremsender i den forbindelse ingen personoplysninger. De i forbindelse med forespørgslen hos den pågældende samarbejdspartner nødvendige data oplyser du selv på dennes internetside. Du kan identificere den pågældende ansvarlige part ved, at samarbejdspartneren er nævnt på siden og på sidens imprint. For oplysninger om persondatabehandlingen på vore samarbejdspartneres websites henviser vi til de pågældende samarbejdspartneres databeskyttelsespolitikker. Til din sikkerhed har vi kontraktligt forpligtet disse virksomheder til overholdelse af gældende lovgivning vedrørende persondatabeskyttelse.

Vær venligst opmærksom på, at nærværende persondatapolitik kun relaterer sig til vores ALDI website. Oplysninger om vores enkelte online-services finder du nedenfor.

Forholdsregler for personlige anbefalinger, meddelelser og hilsner

For afsendelse af personlige anbefalinger, meddelelser og hilsner gælder følgende regler:

 1. Alle brugere af tjenesten er ansvarlige for indholdet af sine anbefalinger, meddelelser og hilsner.
 2. Indenfor rammene for brugen af tjenesten garanterer brugeren, at brugeren hverken vil overtræde retslige bestemmelser, god skik og brug eller krænke tredjemands ret. I særdeleshed må der ikke sendes eller offentliggøres noget som helst pornografisk, obskønt, nedsættende, æreskrænkende, injurierende, truende, hadsk eller racistisk indhold eller informationer.
 3. Brugernes anbefalinger, meddelelser og hilsner skal være i overensstemmelse med sandheden. Brugeren skal tage hensyn til adressatens og andre brugeres interesser og rettigheder samt undlade at krænke udenforståendes rettigheder.
 4. Ophavsret og lignende registrerede rettigheder hos tredjemand skal respekteres. Informationer, indhold eller andet materiale må ikke formidles uden rettighedsindehaverens tilladelse.
 5. Brugeren må ikke sløre sin identitet. Frem for alt må brugeren ikke udgive sig for at være medarbejder i eller repræsentant for ALDI gruppen i Danmark eller ALDI Nord.
 6. Tjenesten må ikke benyttes af brugerne til reklamemæssige eller andre kommercielle formål. Udtalelser og/eller indhold, som ikke er ønsket af adressaten, er forbudt.
 7. Såfremt brugeren overtræder de ovennævnte forholdsregler eller tredjemands ret under brugen af tjenesten, hæfter alene brugeren og denne fritager ALDI gruppen i Danmark, alle selskaber i ALDI Nord samt deres medarbejdere og repræsentanter for samtlige deraf resulterende krav fra tredjemand.
 8. ALDI gruppen i Danmark kan udelukke brugeren fra tjenesten i tilfælde af overtrædelser af ovennævnte forholdsregler.
 9. ALDI gruppen i Danmark hæfter for de forsætlige eller groft uagtsomme skader, som de eller deres medarbejdere måtte have forvoldt. Erstatningsansvar for let uagtsomhed kan kun ske ved krænkelse af væsentlige pligter. Ved væsentlige pligter forstås pligter, som retmæssigt skal være opfyldt for at gennemførelse af tjenesten overhovedet er mulig, og som brugeren altid skal kunne stole på bliver overholdt. Ovenstående begrænsning af erstatningsansvar gælder ikke ved krænkelse af liv, legeme eller helbred eller ved deraf følgende garantitilsagn, som efter deres indhold direkte tilsigter at sikre brugeren mod eventuelle indtrufne skader.
 10. Love og regler i Danmark er gældende.

Databeskyttelseserklæring ang. social-media-ydelser

Pga. tilknytning af social-media-buttons bliver data overført allerde ved den første åbning af Google+, Facebook og Twitter - uden at brugeren har givet sin samtykke. Blandt andet bliver webadressen overført men også kendingen/identification, som muliggøre en direkte tilknytning fra websidens besøgende og sin profil, f. eks. Facebook. Disse websider oplyser ikke konkret hvilke data derudover bliver overført. Databeskyttelsesvilkår fra Google+, Facebook og Twitter findes her. Google+, Facebook Twitter.

For at forhindre at brugerdata bliver overført til Google+, Facebook og Twitter, er social-media-ydelser generelt deaktiveret. Data bliver ikke overført til tredje uden at De har givet deres samtykke. Først når social-media-ydelser bliver aktiveret og efter De har givet samtykke til kommunikation med Google+, Facebook og Twitter, bliver buttons aktive og fremstiller forbindelse med ydelsen.

Derefter kan artikel-anbefalinger via Google+, Facebook og Twitter sendes. Udover det vises, hvor tit andre bruger har delt indhold.

Hvad sker der med dine personrelaterede data i forbindelse med en online-ansøgning?

Du har mulighed for at søge opslåede stillinger via vores online-stillingsopslag. I den forbindelse meddeler du os personoplysninger, som vi udelukkende anvender i forbindelse med ansøgningsproceduren. For at kunne bearbejde din ansøgning behørigt sendes dine dokumenter automatisk videre til det pågældende ALDI selskab.

Hvor længe opbevarer ALDI indsamlede personoplysninger?

Hvor længe ALDI opbevarer indsamlede personoplysninger afhænger af det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. ALDI vil dog ikke opbevare indsamlede personoplysninger i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Indsigts- og indsigelsesret

Dette websted indsamler og opbevarer information til markedsføring og optimeringsformål. Ud fra disse data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Hertil benyttes Cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen på den besøgendes webbrowser. Cookies muliggør identifikation af webbrowseren. De indsamlede data anvendes ikke uden udtrykkelig tilladelse fra brugeren til at identificere en besøgende personligt og vil ikke sammenkøres med personoplysninger om indehaveren af pseudonymet. Der kan til enhver tid gøres indsigelse imod dataindsamlingen og opbevaringen med fremadrettet virkning.

Ifølge persondataloven har du ret til fra os at begære oplysning om, hvilke oplysninger vi behandler vedrørende dig, hvad formålet med denne behandling er, hvem der eventuelt modtager sådanne oplysninger og hvorfra oplysningerne stammer.

Ifølge persondataloven har du desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger vedrørende dig gøres til genstand for behandling.

Vi er efter persondataloven forpligtet til at berigtige, slette eller blokere urigtige, vildledende eller ulovligt behandlede oplysninger om dig.

Beskyttelse af personlige oplysninger ved brugen af ALDI App'en

Ud over hjemmesiden stiller vi også en mobil-app til rådighed, som kan downloades på din mobile enhed. Ud over oplysningerne om databeskyttelsen vedrørende vores hjemmeside gør vi opmærksom på følgende:

1. Ved brug af appen indsamler vi følgende personoplysninger til statistiske formål og forbedring af appens funktioner:

 • Den mobile enheds registreringsnummer / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity)
 • Din IP-adresse.
  Indhentede data bliver ikke videregivet til tredje part med undtagelse af Yellowmap-Webservice. IP-adresserne slettes efter den statistiske evaluering.

2. Appen har via grænsefladerne i din mobile enhed adgang til følgende funktioner og sensorer:

 • Informationer om lokaliteten: Hvis du bruger butikssøgefunktionen i din app, registrerer og behandler vi muligvis informationer om din aktuelle lokalitet, hvis du forinden har aktiveret lokaliseringstjenesten på din mobile enhed. Til at bestemme lokaliteten anvender vi forskellige teknologier som eksempelvis IP-adresser, GPS eller andre sensorer.
  Ved aktivering af butikssøgefunktionen rettes der henvendelse til YellowMap-Webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, D-76131 Karlsruhe) og IP-adressen gemmes i serverloggen.
 • Hvis din mobile enhed har et kamera, bruges det til at indscanne QR-koder.
 • Hvis meddelelsestjenesten aktiveres i din app, får du push-meddelelser på din mobile enhed. Denne service forudsætter, at søgefraser, som du bruger, og din mobile enheds push-ID gemmes i databasen. Meddelelserne sendes via Apple's push-service (iOS-enheder) eller via Google (for Android-enheder).
 • Appen benytter sig af WIFI-forbindelsen på din mobile enhed til at oprette internetforbindelsen.
 • Appen har mulighed til at hente oplysninger på nettet og behandle fejlmeddelelser via adgang til andre funktioner og sensorer i din mobile enhed.

3. Hvis du f.eks. benytter vores ALDI-services kommer du via in-app-browser en til vores partneres undersider eller til ALDI Nords hjemmeside. Vær opmærksom på databeskyttelsesbestemmelserne på de sider, du besøger via link eller ledes videre til.

Vi ser frem til dit besøg

Dit ALDI Team

De ovenfor nævnte indsigtsbegæringer og indsigelser skal sendes til:

ALDI Danmark
Herstedøstervej 27-29 C
2620 Albertslund

Op