Vores værdier Vores princip Din profil Din start Dine perspektiver Din løn Vores organisation Vores ledelsesprincipper Din ansøgning

Her får du ansvar.

Klare regler, entydige kompetencer, et fast skitseret ansvarsområde, åben kommunikation, regelmæssige feedbacks fra overordnede – det er "aldi|gene" virksomhedskultur. For hos os gælder princippet om ledelse i medarbejderforholdet. "Grundlaget for ALDI's virksomhedsledelse" beskriver grundlæggende organisationen i vores virksomhedsgruppe og ledelsesstilen, der anvendes.

Det der er væsentligt for vores succesfulde samarbejde, er princippet om at delegere og at tage ansvar på samtlige niveauer i organisationen. Vi tildeler hver medarbejder sit eget, klart definerede opgaveområde, indenfor hvilket han/hun handler og beslutter selvstændigt og tager ansvaret for sine handlinger. Det er "aldi|gen".

Op