Vores værdier Vores princip Din profil Din start Dine perspektiver Din løn Vores organisation Vores ledelsesprincipper Din ansøgning
Direktør
Salgschef Personale- og administration-
schef
Indkøbschef Lager- og logistikchef Udviklingschef
Distriktschef Leder af bogholderi Ledende lager-
medarbejdere
Filialleder
Medarbejder i salgsafdelin-
gen
Medarbejder i bogholderiet Medarbejder i administratio-
nen
Medarbejder i indkøb Medarbejder på centrallager Medarbejder i udviklings-
afdelingen
Op