Vores værdier Vores princip Din profil Din start Dine perspektiver Din løn Vores organisation Vores ledelsesprincipper Din ansøgning

Købmandsværdier hele vejen igennem

Det der gør forskellen, er "ALDI-genet". Det vi gør, og måden vi gør det på, er "typisk ALDI" – så at sige aldi|gen. Vores merkantile værdier, som anvendes konsekvent på alle vores forretningsområder, er grundlaget for vores vedvarende succes.

Enkle, decentrale strukturer præger vores virksomhedskultur og er en væsentlig faktor for ALDI’ s succes. Lige så enkle, i ordets egentlige betydning, er de værdier, vi målretter vores virksomhed efter: Vores "ideal af en social og økologisk ansvarsbevidst virksomhedsledelse" orienterer sig på den klassiske "købmandsetik".

Hvad mener vi med det? Vi satser på respekt, ærlighed, åbenhed, fairness og pålidelighed i omgang med vores medarbejdere, med kunder og leverandører. Vi lover ikke noget, vi ikke kan holde. Kontrakter og aftaler bliver forhandlet fair og målrettet. I stedet for kortfristet gevinst satser vi på langsigtet økonomisk succes. Vi handler vedholdende og konsekvent kundeorienteret. I forhold til kvalitet går vi ikke på kompromis. Dette er "aldi|gen".

Op